Her Telden Mikro Bilgiler Sitesi

Bactroban Krem Nedir Ne İşe Yarar

28.02.2023
5.315
Bactroban Krem Nedir Ne İşe Yarar

Bactobran Krem Ne İşe Yarar?

  • Bactroban Krem Sivilce tedavisi süresince enfeksiyon giderici olarak yardımcı olarak kullanılabilir
  • Tırnak batması gibi ayak parmakları ve tırnağı çevresinde oluşan iltihabın kurutulmasında etkilidir.
  • Deviasyon burun ameliyatı sonrası burun içi enfeksiyonu engelleyerek yara iyileşmesine katkı sağlamak için kullanılır – burun estetiği ameliyatları sonrası da önerilir
  • Karbondioksit lazer ve yağ lazer uygulamaları sonrası cildin enfeksiyon kapmasını önlemek amacıyla önleyici tedavi olarak uygulanabilir
  • Piercing bakımında iltihap oluşmasını engellemek için kullanılır
  • Dövme bakımında yaralanan cildin enfeksiyon kapmasını önler
  • Her türlü açık yaranın üstüne hekim tavsiyesi ile kullanılabilir.

Geniş spektrumlu antibiyotik özelliğine sahip, Mupirosin kalsiyum etken maddesi içeren bir merhem olan Bactrobran kremin çalışma mekanizması sebebiyle sanıldığının aksine sivilceleri geçirme işinde değil, ciltteki bakteriyel enfeksiyona bağlı olarak oluşmuş sivilcelerin çoğalarak dağılmasına engel olmak üzere çalışan bir topikal antibiyotik pomaddır.

 

Etkin madde: mupirosin kalsiyum
ATC: ATC SINIFLAMASI – D – DERMATOLOJİKLER
D06 DERMATOLOJİK ANTİBİYOTİKLER VE KEMOTERAPÖTİKLER
D06A TOPİKAL ANTİBİYOTİKLER
D06AX Diğer
D06AX09 mupirosin kalsiyum
SB.atc: D06AX09
Reçete Durumu: Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: GLAXOSMITHKLINE
Barkod : 8699522355426
Satış Fiyatı: 17.26 ₺

Bactrobran Hastalar İçin Kullanma Talimatı

BACTROBAN % 2 krem
Haricen kullanılır.
• Etkin madde: %2 a/a mupirosin (mupirosin kalsiyum olarak) içerir.
• Yardımcı maddeler: Ksantangum, likidparafin, setomakrogol 1000, stearil alkol, setil alkol,
fenoksietanol, benzil alkol, saf su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,
çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
o Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
o Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya
düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?
2. BACTROBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BACTROBAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BACTROBAN’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?
BACTROBAN etkin madde olarak mupirosin içerir.
15 veya 30 gramlık alüminyum tüplerde piyasaya sunulmaktadır.
BACTROBAN sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının
tedavisi için kullanılır.
2. BACTROBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
BACTROBAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• BACTROBAN’ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya
şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.
• Mupirosin veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere (örn; benzil alkol, fenoksietanol) alerjik
iseniz bu ilacı kullanmayınız.
BACTROBAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Daha önceden BACTROBAN’ın içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir
kreme karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, BACTROBAN kullanmadan önce
doktorunuzla konuşunuz.
• Gözlerinize temas ettirmeyiniz. Göz ile teması durumunda herhangi bir krem kalıntısı
kalmayacak şekilde su ile yıkanmalıdır.

2

• Göz ve burunda kullanım için uygun değildir.
• Nadir olası bir duyarlılık belirtisi ya da şiddetli bölgesel irritasyonda tedavi kesilmelidir.
Kremin sürüldüğü bölge yıkanarak temizlenmeli ve enfeksiyon için uygun alternatif
tedaviye geçilmelidir.
• Diğer antibakteriyel ürünlerde de olduğu gibi uzun süre kullanım mupirosine duyarlı
olmayan organizmaların aşırı gelişimine neden olabilir.
• Uzun süreli veya belirgin ishal görülürse ya da karın krampları yaşanırsa uygulamayı kesiniz
ve doktorunuzla konuşunuz.
• Krem herhangi bir rahatsızlığa neden olursa, uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla
konuşunuz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.

BACTROBAN’ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Geçerli değildir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza soyleyiniz. Doktorunuz
söylemedikçe hamileyken BACTROBAN’ı kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. BACTROBAN’ı meme başına
sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.
Araç ve makine kullanımı
Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.
BACTROBAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğindeki setil alkol ve setostearil alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak
dermatite) sebebiyet verebilir. Bu ilaç benzil alkol içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeniyle
herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
BACTROBAN diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar BACTROBAN’ın
işleyişini engelleyebilirler.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. BACTROBAN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
BACTROBAN’ın nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.
Kremi etkilenmiş bölgeye günde üç kez sürünüz. BACTROBAN’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre
zarfında kullanınız. Doktorunuzun size söylediğinden daha uzun süre tedaviye devam etmeyiniz.
Eğer beş günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.
Tedaviye genellikle en fazla 10 gün devam edilir. 10 günden daha uzun kullanmayınız.

3

Uygulama yolu ve metodu:
Az miktarda BACTROBAN’ı etkilenmiş bölgeye temiz bir pamuk parçası veya gazlı bez
yardımıyla sürünüz. Kremin sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.
Kremi kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.
Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanımına dair çalışma yoktur. Bu
nedenle 1 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 1 yaşın üzerindeki çocuklar için özel bir
doz ayarlaması gerekmemektedir.
• Yaşlılarda kullanımı: Orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olmadığı takdirde özel
bir doz ayarlaması gerekmemektedir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Yaşlılarda orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu
olmadığı takdirde özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.
Eğer BACTROBAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla BACTROBAN kullandıysanız:
Bu ilaçla aşırı doz problemleri olası değildir.
BACTROBAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
BACTROBAN’ı kullanmayı unutursanız
Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya
devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
BACTROBAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi BACTROBAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
görülebilir.
Aşağıdakilerden biri olursa BACTROBAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
• Kabarmış ve kaşıntılı genel döküntü
• Bazen yüzde ve ağızda nefes almayı zorlaştıracak şişlik
• Kolaps (kan basıncının düşmesi ile kalp kaslarının kasılması ve kalp atış sayısının artması)
veya bilinç kaybı
Bunlar BACTROBAN’ın çok seyrek görülen fakat ciddi yan etkileridir.
Çok seyrek olarak mupirosin kullanımı kalın bağırsakta iltihaba, kanlı ve mukuslu ishale, karın
ağrısına ve ateşe sebep olabilir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BACTROBAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil
tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bactroban Krem Yan Etkileri

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazla
Yaygın: 10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla
Yaygın olmayan: 100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla
Seyrek: 1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla
Çok seyrek: 10,000 kişide 1’den az
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor
Yaygın görülen yan etkiler:
• Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü, kaşıntı, kan toplanması, yanma hissi,
kızarıklık)
Çok seyrek görülen yan etkiler:
• El, avuç içi, ayak tabanları da dahil genel döküntü
• Kurdeşen
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem) gibi alerjik reaksiyonlar
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu
veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00
08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında
daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. BACTROBAN’ın saklanması
BACTROBAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25o
C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACTROBAN’ı kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat sahibi:
GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL
Üretim yeri: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş. Kapaklı/Tekirdağ
Bu kullanma talimatı 31.07.2019 tarihinde onaylanmıştır.
Geri bildirim gönder
Geçmiş
Kaydedilenler
Topluluk

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.