Ana Sayfa / Kremler / Anti Viral Krem Asiviral Krem

Anti Viral Krem Asiviral Krem

Antiviral Asiviral Krem; herpes simpleks virüsünün yol açtığı ağız ve dudak çevresinde görülen uçuğun tedavisi amacıyla en sıklıkla kullanılan uçuk kremi markalarından bir tanesidir.

Advertisements

Asiviral Krem Nedir?

Asiviral bir antiviral kremdir. Asiklovir ana etken maddesi sayesinde virüs replikasyonunu durdurarak uçukları tedavi eden, cilt üzerindeki viral enfeksiyonlarının tedavisi amaçlı kullanılan bir enfeksiyon merhemidir.

 

Asiviral Antiviral Krem Kullanım Talimatları ve Prospektüs Bilgileri

ASİVİRAL®
Krem % 5
Haricen kullanılır.

Etkin madde: Her 1 gram krem 50 mg asiklovir içerir.
Yardımcı maddeler: Tween 80, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, vazelin beyaz
vazelin likit, propilen glikol, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç
duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

Bu kullanma talimatında:

  • 1. ASİVİRAL® nedir ve ne için kullanılır ?
  • 2. ASİVİRAL®
    ‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  • 3. ASİVİRAL® nasıl kullanılır ?
  • 4. Olası yan etkileri nelerdir?
  • 5. ASİVİRAL®’in saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

1. ASİVİRAL® nedir ve ne için kullanılır?

ASİVİRAL® Krem, beyaz renkli ve homojen bir kremdir.
Her bir gram ASİVİRAL® Krem etkin madde olarak 50 mg asiklovir içerir.

ASİVİRAL® Krem topikal antiviral ajanlar adı verilen ve virüslerin çoğalmasını
engelleyen ilaçları içeren bir gruba dahildir.
ASİVİRAL® Krem yetişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda tekrarlayan Herpes
labialis (uçuk) tedavisinde kullanılır.
2. ASİVİRAL®
’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ASİVİRAL®
’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ!
Eğer:
Etkin madde asiklovir, valasiklovir veya formülasyondaki diğer maddelerden herhangi
birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa
Asiviral Krem % 5
Terra İlaç ve Kimya San. ve Tic A.Ş. 2 / 5
ASİVİRAL®
’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ !

o Krem yalnızca deriye (kutanöz) uygulama içindir, yutulmamalıdır. Göze ağız
ya da burun içine (mukozaya) ya da infekte olmamış cilt üzerine
uygulanmamalıdır. Sadece dudaklarınızın üzerinde ve ağzınızın etrafındaki
uçuk yaralarında kullanınız.
o Krem uygulanan bölge, doktor önerisi haricinde, bandaj ya da sargıyla
kapatılmamalıdır.
o Krem’in uygulandığı enfekte bölge üzerine, başka herhangi bir cilt ürünü
(kozmetik, güneş koruyucu kremler, dudak koruyucular gibi), doktor önerisi
haricinde kullanılmamalıdır.
o Krem kullanımı sırasında enfekte bölgenin iritasyonundan kaçınılmalıdır.
o Krem uygulamasını takiben duş, banyo yapmak ya da yüzmek, ilacın ciltten
uzaklaşmasına neden olacağından kullanım sırasında bunlara dikkat
edilmelidir.
ASİVİRAL®
’in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması
ASİVİRAL®
’in yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile iseniz, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse ASİVİRAL®
kullanabilirsiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Bebeğinizi emziriyorsanız, ASİVİRAL® Krem’i dikkatli kullanınız.
Araç ve makine kullanımı
ASİVİRAL®
’in otomobil kullanma ya da dikkat ve beceri gerektiren araç kullanımı
üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
ASİVİRAL®
’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli
bilgiler
ASİVİRAL®
Krem propilen glikol içermektedir. Propilen glikol ciltte tahrişe
(iritasyon) neden olabilir.
Asiviral Krem % 5
Terra İlaç ve Kimya San. ve Tic A.Ş. 3 / 5
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
ASİVİRAL®’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son
zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.
3. ASİVİRAL® nasıl kullanılır?
 Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda
kullanınız.

Tedaviye, tercihen enfeksiyonun belirtilerinin(iğnelenme şeklinde batma, kaşıntı,
kızarıklık, şişkinlik gibi) ortaya çıkmasından sonra mümkün olduğunca erken
başlanmalıdır.
Yetişkinler ile 12 yaş ve üstü çocuklarda günde 5 defa uygulanır. Tedaviye 4 gün
devam edilir.

 Uygulama yolu ve metodu:
ASİVİRAL® Krem topikal yoldan uygulanır. Göze sürülmemelidir.
Asiviral ® Krem kullanımından önce eller yıkanmalı ve krem kuru cilt üzerine
uygulanmalıdır. Krem lezyonun görüldüğü bölgeyi tamamen örtecek şekilde, ince
bir tabaka halinde sürülmelidir. Uygulanan krem görünmeyinceye kadar ilgili bölge
ovulur. Enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için uygulama sırasında eldiven
kullanılması önerilir. Uygulama sonrasında eller, elde kalabilecek olan kremin
uzaklaştırılması için sabunla yıkanmalıdır.
 Değişik yaş grupları :
Çocuklarda kullanımı: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda yetişkinler için önerilen dozda kullanılabilir.
 Özel kullanım durumları:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımı:
ASİVİRAL® Krem’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına
ilişkin deneyim mevcut değildir.
Eğer ASİVİRAL®
’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz
var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla ASİVİRAL® kullandıysanız
Kullanmanız gerekenden fazla ASİVİRAL® kullandıysanız, cildinizde iritasyon
oluşması dışında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
ASİVİRAL® kaza ile yutulduğunda ağızda iritasyona neden olabilir.
ASİVİRAL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya
eczacı ile konuşunuz.
Asiviral Krem % 5
Terra İlaç ve Kimya San. ve Tic A.Ş. 4 / 5
ASİVİRAL®
’i kullanmayı unutursanız:
Eğer ASİVİRAL®
’in bir dozunu uygulamayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu
uygulayınız ve tedavinize daha önceki gibi devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.
ASİVİRAL® ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler
ASİVİRAL ile tedavi sonlandırıldığında uçuğunuzun iyileşme süresinin uzaması
dışında bir etki beklenmemektedir.
4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ASİVİRAL®
’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde
yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, ASİVİRAL®
’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Deride hafif kuruma, dökülme ve eritem, dudak kuruluğu ve dudakların
çatlaması, kaşıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
ASİVİRAL®
’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye
yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Geçici yanma, batma ile birlikte hafif ağrı
Bunlar ASİVİRAL®
’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. ASİVİRAL® ‘İN SAKLANMASI
ASİVİRAL® ‘i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
ASİVİRAL®
’i, 25ºC nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden ve ışıktan
koruyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASİVİRAL®
’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASİVİRAL’i
kullanmayınız.
Asiviral Krem % 5
Terra İlaç ve Kimya San. ve Tic A.Ş. 5 / 5
Ruhsat sahibi: Terra İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Alemdağ Cad. No : 46 / 7 Üsküdar – İstanbul
Telefon: 0 216 523 77 77
Faks: 0 216 523 78 78
E-mail: info@terrailac.com.tr
Üretici: Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Kandaklar Mevkii- SAKARYA
Bu kullanma talimatı ….. tarihinde onaylanmıştır.

Bunlara da bakabilirsin!

bıyık bölgesi güneş lekeleri için krem tavsiyeleri

Dudak Üstü Lekeleri için Krem ( Expigment ve Madecassol )

Bıyık bölgesi kararması için ilaç kullanmaya niyetliyseniz, ilaçtan önce dudak üstü lekeleri için krem kullanmanızı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir